2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Effect of Exogenous Fibrolytic Enzyme (EFE) Supplementation on feed efficiency in ruminants
ชื่อรางวัล outstanding oral presentation
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สกว.
วันที่รับมอบรางวัล 30 พฤษภาคม 2557
สถานที่จัด โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
537030005-9 น.ส. จันทิรา วงศ์เณร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์