2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Speed-Time Data Logger for Analysis of Motorcyclist Driving Behavior 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The First TSME International Conference on Mechanical Engineering 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Thai Society of Mechanical Engineers 
     สถานที่จัดประชุม Ubon Ratchathani University 
     จังหวัด/รัฐ Ubon Ratchathani 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2553 
     ถึง 22 ตุลาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 88 
     Editors/edition/publisher TSME 
     บทคัดย่อ This paper presents a development of a speed-time data logger for a motorcycle. The speed-time data will be used to create a driving cycle in order to evaluate the amount of exhaust emission and fuel consumption from motorcycles. The device will record the data of time series by using its internal flash memory for every second. Each record contains the data of speed, GPS position, and engine revolution. To ensure that the measurements of speed is close to actual driving of the motorcyclist, the speed and position data detected from GPS module will then be used to compare with that from a developed magnetic induction device. The induction device measures the vehicle speed by using magnetic sensor installed at a fixed brake drum in the rear wheel. The sensor measures the time period of the induced magnetic signal then calculates the speed of the moving motorcycles. And the speed-time data will be added to the memory simultaneously. The data collection will be done by driving a motorcycle with the data logger on the selected road route. After that, the driving cycle will be formed. Traffic conditions and driving behavior of motorcyclist can then be analyzed eventually.  
ผู้เขียน
525040131-3 นาย อรรถพล สีดำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0