2009-2015 ©

  ทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัคร

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2562ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2561   [สำหรับนักศึกษา]
กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อบัญชีผู้ได้รับทุน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ เท่านั้น