2009-2015 ©

  ทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัคร

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2561   [สำหรับนักศึกษา]
กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ เท่านั้น ในระบบ (GSMIS) และนำส่งสำเนาในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561