กรอก username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน:

รหัสผ่าน:

 

Username และ Password ของระบบนี้ เป็นอันเดียวกันกับระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://mail.kku.ac.th/)
หากท่านไม่มี Username/Password กรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสมัครสมาชิก
(ระบบนี้สงวนสิทธิ์ เฉพาะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น)

*** สำหรับอาจารย์ ท่านที่มั่นใจว่า Username/Password ถูกต้องแล้ว ให้ติดต่อทางบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแก้ไขข้อมูล ***
29/04/2009