2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Resilience to Electrostatic Discharge Event: CIP-GMR, CPP-TMR and CPP-GMR Read Heads 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Union Materials Research Socities-International Conference in Asia 2012 (IUMRS-ICA 2012) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Materials Research Society of Korea, International Union of Materials Research Societies 
     สถานที่จัดประชุม BEXCO, Busan, Korea 
     จังหวัด/รัฐ Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 สิงหาคม 2555 
     ถึง 31 สิงหาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Demand of higher areal density in HDD, several Tb/in^2, bring about technology transfer of magnetic read heads: CIP-GMR, CPP-TMR and CPP-GMR. This work for the first time presents the comparison of the resilience of all three reader technologies to Electrostatic Discharge (ESD) event on both hard failure and soft failure at the same time. The threshold ESD current causing both failures was determined by using by Finite Element Simulation. Critical parameters such as Blocking Temperature (TB), Neel Temperature (TN), Curie Temperature (TC), and Electric Field Breakdown (EB) while an ESD current being applied to a particular heads were monitored. The results conclude the high resilience of reader technologies to ESD is listed in order as CPP-GMR, CIP-GMR and CPP-TMR. Moreover, the percentage threshold ESD current of hard and soft failures of CIP-GMR and CPP-TMR comparing with that of CPP-GMR are (a) Hard Failure: 67.10% and 1.29% (b) Soft Failure: 99.49% and 6.12% 
ผู้เขียน
525040001-6 น.ส. คนึงนิจ มะโรงมืด [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0