2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Anatomical Differences of Nasal Septum Areas in North Eastern Thai Cadavers  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มีนาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Graduate School, Chiang Mai University 
     สถานที่จัดประชุม The Empress Convention Center, The Empress Hotel Chiangmai 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 มีนาคม 2555 
     ถึง 2 มีนาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 456 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ The anatomical variations of the nasal septum have been shown to be different among populations and are important for clinical assessments. These variations differ in areas of the total nasal septal skeletons; perpendicular plate of ethmoid bone (PPE), vomer bone (VB), and septal cartilage (SC). However, these documents are still limited in Thai populations. Therefore this study attempted to investigate the total nasal septal area and correlation among septal components in North Eastern Thai cadaver specimens. Both male and female nasal septums were dissected, photographed, and measured systemically using Image-Pro Plus 2.0 software (Media Cybernetics, Silver Spring, USA). Each nasal septum images was performed with the triplicate measurements in three different days. The results showed that the total area of the nasal septum was 2,198.02 ± 348.40 mm2 in general. Interestingly the areas of total nasal septum and of each nasal septum components (PPE, VB, and SP) in males are significantly higher than those of females (P < 0.05). In males, the nasal septal area was 2,302.66 ± 342.15 mm2 whereas 1,990.15 ± 242.09 mm2 was of females. Individually the areas of PPE, VB, and SC of males were 1,131.64 ± 148.86 mm2, 597.34 ± 140.84 mm2, and 639.32 ± 132.71 mm2, respectively. In contrast to males, the areas of PPE, VB, and SC of females were 952.35 ± 90.42 mm2, 547.79 ± 125.74 mm2, and 407.88 ± 97.74 mm2, respectively. This study may provide the basic information for considerations of septoplasty, rinoplasty, or facial reconstruction in Thai populations. Keywords: nasal septum; cadavers; perpendicular plate of ethmoid bone; vomer bone; septal cartilage  
ผู้เขียน
535070006-9 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070007-7 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070001-9 น.ส. จินดาพร ยิ้มดี
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0