2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Intelligent Systems for a 1.2 kW Commercial PEM Fuel Cell System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤษภาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Computer Control and Automation 2011 (ICCCA 2011) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Institute of Electrical and Electronics Engineers, The University of Hong Kong, University of Ottawa, Islamic Azad University, Harvard University 
     สถานที่จัดประชุม Hyatt Regency Jeju Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Jeju, South Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 พฤษภาคม 2554 
     ถึง 3 พฤษภาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 209-213 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ A 1.2 kW Commercial Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) system is modeled by using neural networks. Two fuel cell controllers using intelligent systems are proposed, investigated and compared. The simulation results show the satisfactory control performances and implied that the intelligent systems can be a good candidate for PEMFC modeling and control. 
ผู้เขียน
525040004-0 นาย ธนวรรธก์ จันทร์คำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0