2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Isarn Dharma Alphabets to Thai Language Translation by ATNs 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Symposium on System Engineering and Computer Simulation (SECS-2013) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Future Technology Research Association International (FTRA) 
     สถานที่จัดประชุม Vinpearl Luxury, Da Nang, Vietnam 
     จังหวัด/รัฐ Vietnam 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 ธันวาคม 2556 
     ถึง 21 ธันวาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 279 
     Issue (เล่มที่) 1876-1100 
     หน้าที่พิมพ์ 775-782 
     Editors/edition/publisher Hwa-Young Jeong · Mohammad S. Obaidat Neil Y. Yen · James J. (Jong Hyuk) Park 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537020028-3 น.ส. เพิ่มพร ลักขณาวรรณกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0