2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antioxidant activity of phenolic extract of concentrate juice obtained from “Mao” fruits (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) and their effect of thermal stability 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 มกราคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PAACON2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University, 
     สถานที่จัดประชุม Centara Hotel and Convention Centre, Khon Kaen 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 มกราคม 2557 
     ถึง 10 มกราคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 110 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ The “Mao” compiled fruits (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) found in wild tropical forests are used as commercially available products of concentrate juice and local fruit wine in Thailand, particularly its concentrate juice contains a very rich source of antioxidants including polyphenols. The present study was aimed to determine phenolic content and antioxidant activity in the juice sample. Total phenolic content was determined using Folin-Ciocalteu assay. The antioxidant activity was evaluated by four different spectrophotometric methods including 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH), 2,2´-azinobis(3-ethylbenzothiazoline 6-sulphonate (ABTS), N,N-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (DMPD) and ferric reducing-antioxidant power (FRAP). It was found that the phenolic content of the juice was 5121.3 ± 43.3 mg GAE/100 mL sample. Their antioxidant activity against DPPH assay was 2655.6 ± 31.3 mg BHT/100 mL sample. ABTS and DMPD ones gave 1027.3 ± 1.3 and 281.9 ± 9.8 mg Trolox/100 mL sample, respectively. While FRAP assay gave 51.6 ± 0.02 mM Fe2+/100 mL sample. In addition, thermal stability of total phenolic compounds of the juice sample was also investigated by heating at various temperatures (60-100C) for 30 min prior to analysis. It was found that the antioxidant activity of the juice was not affected at 60 C, but loss of the antioxidant activity of 3.02 % at 80 C was observed as the phenolic contents decreased to be 6.22 %. Thus, the influence of heat on the antioxidant activity of the fruit juice was also a susceptible factor due to labile stability of phenolic compounds. 
ผู้เขียน
557020018-8 น.ส. ทิติยา ศรีภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0