2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of an Open-Heart Intra-operative Risk Scoring Model for Predicting a Prolonged Intensive Care Unit Stay 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2014 Combined AACA and ASURA 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The 14th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists combined with the 4th Australasian Symposium on Ultrasound and Regional Anaesthesia 
     สถานที่จัดประชุม Auckland, New Zealand 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2557 
     ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Background: From our pilot study in 34 patients, the modified sequential organ failure assessment (SOFA) score could intra-operatively predict a prolonged ICU stay but it comprised only 4 risk factors. Our objective was to develop a practicable intra-operative model with more relevant risk factors for predicting prolonged ICU stay. Methods: From an extensive literature review, other 6 intra-operative risk factors affecting prolonged ICU stay were identified. Another 168 patients were then recruited from whom all 10 risk factors were extracted and analysed by logistic regression to form the new prognostic model. Results: The logistic regression analysis revealed only 6 significant risk factors integrating in the multivariate logistic regression model: age ≥60 years, P/F ratio ≤200 mmHg, platelet count ≤120,000 /mm3, requirement for inotrope/vasopressor ≥2 drugs, serum potassium ≤3.2 mEq/L, and atrial fibrillation grading ≥2. This model was then simplified into the Open-Heart Intra-operative Risk (OHIR) score, comprising the same 6 risk factors with total score = 7: a score of ≥3 indicates a likely prolonged ICU stay (AUC for ROC of 0.746). Conclusions: We developed a new, easy to calculate OHIR scoring system for predicting prolonged ICU stay as early as 3 hours after CPB. It comprises 6 risk factors, of which 5 are manipulatable intra-operatively. 
ผู้เขียน
527070035-5 น.ส. สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0