2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A hybrid approach to Lao word segmentation using longest syllable level matching with named entities recognition 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2013 10th International Conference on 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ECTI 
     สถานที่จัดประชุม Maritime Park & Spa Resort 
     จังหวัด/รัฐ Krabi, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 17 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2013 
     Issue (เล่มที่) 978-1-4799-0546-1 
     หน้าที่พิมพ์ 1 - 5 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The Lao language is written without words delimiter which makes it extremely difficult to process. The development of automatic word segmentation for natural language processing for the Lao language is an essential but challenging task. This paper proposes a longest syllable level match with named entities recognition approach for Lao word segmentation. Syllables were first extracted from the input text and then longest matching was applied. This is one of the techniques in the Dictionary Based approach with named entities recognition being used to combine them to form the words. The performance result obtained from this approach, in precision and recall, was 85.21% and 92.36%, respectively. 
ผู้เขียน
555020271-2 Mr. AROUNYADETH SRITHIRATH [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0