2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ P2Y12 gene polymorphisms and lipid parameters in Thai healthy subjects 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International Medical Sciences Conference 2014 (IMSC2014) and the 4th MT Symposium 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Associated Medical Sciences , Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Pulman Khon Kaen Raja Orchid 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 17 กรกฎาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ P2Y12 gene polymorphisms and lipid parameters in Thai healthy subjects Jirungda S1, 2, Komanasin N2, 3, Settasatian N2, 3, Settasatian C 2, 4, Leelayuwat N2, 4 1Postgraduate student in Biomedical Science, Graduate School, 2Cardiovascular Research Group, 3Faculty of Associated Medical Sciences, 4Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand 40002 Introduction: P2Y12 receptor plays a central role in platelet aggregation. High platelet aggregation in patients with hyperlipidemia has been widely described and it has been currently found that P2Y12 receptor-mediated pathway contributed to increased platelet reactivity in hypercholesterolemic mice. In addition, the P2Y12 i-T744C (rs2046934) and G52T (rs6809699) polymorphisms are associated with platelet hyperreactivity and increase risk of atherothrombosis. The present study therefore aimed to investigate the relationship between P2Y12 gene polymorphisms and lipid parameters in Thai healthy subjects. Methods: The P2Y12 i-T744C and G52T polymorphisms were determined by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism in 120 healthy subjects. Lipid parameters including serum total cholesterol (TC), triglycerides (TG), high-density lipoprotein-cholestesterol (HDL-C) and low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) were measured in all subjects. The levels of those lipid parameters were compared in individuals with different genotypes of the polymorphisms. Moreover, comparisons among genotype combination of the two polymorphisms (i-744TT+52GG, i-744TC+52GG and i-744TC+52GT) were also performed. Results: Genotype analysis revealed that the allele frequencies for i-744C and 52T were 12.0% and 10.0% respectively. No significant differences in the levels of lipid parameters were observed between i-744TT versus i-744TC+CC and 52GG versus 52GT+TT genotypes. However, the significant differences were found when compared among individuals with genotype combination. The HDL-C levels were significantly reduced in i-744TC+52GT compared to those in i-744TC+52GG genotypes (46.58.1 versus 57.813.3 mg/dL, p=0.035). In addition, TC/HDL-C, LDL-C/HDL-C and non-HDL-C/HDL-C ratio in i-744TC+52GT were significantly higher than those in i-744TC+52GG genotypes (p=0.021, 0.048 and 0.017, respectively). Conclusion: The association of lipid parameter levels and the combination of genotypes between the i-T744C and G52T polymorphisms were observed in Thai healthy subjects. However, to explore the effect of these findings on platelet response, investigation of platelet reactivity is required in further study.  
ผู้เขียน
557100009-4 นาย ศรสิทธิ์ จิรังดา [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0