2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Approach to Lao-English Rule Based Machine Translation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2015 - 7th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) Entertainment Technology for Life 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Burapha University 
     สถานที่จัดประชุม The Tide Resort, Bangsaen  
     จังหวัด/รัฐ Chonburi, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มกราคม 2558 
     ถึง 31 มกราคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2015 
     Issue (เล่มที่) 978-1-4799-6049-1 
     หน้าที่พิมพ์ 93-98 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper presents an approach to Lao-English rule based machine translation. In our approach, we start by modifying the Lao word segmented algorithm to mark the name entities part, which will be reordered according to its type later. Then, using the transfer-based strategy, the sentence is analyzed to build the source dependency structure, which is then transferred to the target dependency structure. The target text is then generated according to its attribute information. The machine translation performance obtained from the proposed method, in BLEU, METEOR, ROUGE-L, was 0.5920, 0.5482 and 0.8586, respectively. These results are better than those achieved by Google Translate. 
ผู้เขียน
555020271-2 Mr. AROUNYADETH SRITHIRATH [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0