2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An algorithm for procurement in swine supply chain: from farm to slaughtering house 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤษภาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2011 International Conference On Computer Control And Automation 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEE 
     สถานที่จัดประชุม Jeju, South Korea 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 พฤษภาคม 2554 
     ถึง 3 พฤษภาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2011 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 667-670 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ Size distributions of pig in fattening units create difficulty in supply procurement in swine industry. In this paper, a mathematical model and heuristic based on mixed integer programming model has been developed. The objective of the models are to minimize total cost including the shortage cost, the holding cost, the penalty cost, transportation cost, feed cost, and under utilization cost. Simulated sets of data were generated to compare the performance of the two models. The results showed that heuristic took considerably shorter computational time and obtained solutions slightly differ from those of the mathematical model. 
ผู้เขียน
527040015-9 นาย ศักดิ์ดา คำจันทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0