2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์ กรรมวิธีการสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวที่มีไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนปริมาณสูง และมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ประเภท อนุสิทธิบัตร
วันที่ยื่นคำขอ 20 สิงหาคม 2557
วันที่ได้รับ 20 กันยายน 2557
เลขที่คำขอ 1403001018
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ -
เปอร์เซนต์ของการเป็นเจ้าของ 30
เปอร์เซนต์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น -
หน่วยงานที่อนุมัติคำขอ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าของสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ การสกัด ฟักข้าว ไลโคปีน เบต้าแคโรทีน
เจ้าของผลงาน
535150007-2 นาย ภุชงค์ เพ็ชรศักดิ์ [เจ้าของผลงานหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น
แนบไฟล์