2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A COMPARISON OF RETURN ON SUGER CANE PLANT BY WATER USING OF RAI DAN CHANG CO., LTD. , SUPHANBURI PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Conference on Business Management and Innovation 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม College of Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Sunthorn-Araya Arunanonchai Building, 123 Mitraphap Road, Tumbol Nai Muang, Amphur Muang, Khon Kaen 40002 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 477-484 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This independent study has objectives to study and compare cost and benefit on sugar cane production with three different irrigation methods in the experimental plot size of Rai Dan chang , Nong Makha Mong, Dan chang, Suphanburi that has an area of 443 rai. The entire area is divided to 3 parts according to different irrigation systems which are surface drip irrigation system (120 rai), Subsurface drip irrigation system (72 rai), and no-water system ( 251 rai). Tool that use in the study is the structured interview which interview and collect data about cost and benefit in sugar cane production. The statistic data that use in data analysis are Net Present Value: NPV, Benefit - Cost Ratio: BCR, Internal Rate of Return: IRR, Payback Period: PB, and Sensitivity Analysis. The result found that 1) The NPV of subsurface drip irrigation system is 15,673.43 baht / rai which is better than surface drip and no-water system. 2) The BCR of no-water system is 1.28 which is better than surface drip and subsurface drip irrigation system. 3) The IRR of no-water system has a percentage of 28 which is better than surface drip and subsurface drip irrigation system. 4) The payback period of surface drip and no-water system are 4.72 years which is better than subsurface drip irrigation system. 5) These three irrigation systems have low risk and worth to invest with the conclusion that said the best way for sugar cane production is by using subsurface drip irrigation system. 
ผู้เขียน
565740564-7 นาย บัญญัติ นุชหนู [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0