2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Genetic Variation of Energy Balance Using Fat to Protein Ratio by Random Regression Model in Dairy Cows 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการป​ศุสัตว์นานาชาติ "The 15th AAAP Animal Science Congress" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ฯลฯ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
     จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2555 
     ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2012 
     Issue (เล่มที่) The 15th AAAP Animal Science Congress 
     หน้าที่พิมพ์ 287-291 
     Editors/edition/publisher S. Koonawootrittriron, T. Suwanasopee 
     บทคัดย่อ Fat to Protein ratio (F:P) was considered as an appropriate indicator for energy balance and practical to be applied in genetic evaluation. The aim of this study was to estimate genetic variation across different stage. Data included 184,073 test-day F:P records from 21,332 Thai crossbreds Holsteins at first lactation between 1991 and 2011. All variance components were estimated using random regression test day models with legendre polynomials of 2 degrees; fixed effects included test-day, test-month, test- year, days in milk, age at first calving and breed groups. A least square mean of F:P ranged from 1.14 to 1.18. The F:P started to increase from 5 to 35 days after calving and stabilized between 35 and 95 days postpartum. After that, F:P had a slight decline in late lactation. Heritability of F:P through day in milk range from 0.15 to 0.19; the highest values found at the mid-lactation. Genetic correlation between F:P across days in milk was all positive; the highest correlation ranged from 0.95 to 1.00 at the first 95 days in milk. According to genetic variation of F:P this result indicated that selection for energy balance in Thai crossbred cows was possible through breeding program. 
ผู้เขียน
537030006-7 นาย สมสุข พวงดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0