2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Exponential stability criteria of neutral system with mixed time-varying delays 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 เมษายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 18th Annual Meeting in Mathematics 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ และศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมอ่าวนางอโยธยาบีชรีสอร์ทแอนด์สปา 
     จังหวัด/รัฐ กระบี่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 มีนาคม 2556 
     ถึง 16 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 18 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 121-132 
     Editors/edition/publisher Proceedings of AMM (วารสารของการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์) 
     บทคัดย่อ The exponential stability for neutral system with time-varying delay is investigated. Based on new Lyapunov-Krasovskii functional, Leibniz-Newton formula, decomposition technique of coefficient matrix, utilizing free-weighting matrices and linear matrix inequality, the methods are proposed to analyze the stability. New delay-dependent stability criteria are established in terms of linear matrix inequalities (LMIs). A numerical example is proposed to show the effectiveness of our method. 
ผู้เขียน
547020008-0 น.ส. ศิรดา ปินใจ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0