2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evolutionary training of a q-Gaussian radial basis functional-link nets for function approximation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Faculty of Informatics, Mahasakham University 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khonkaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 31 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 58-63 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ In this paper, radial basis functional-link nets (RBFLNs) based on a q-Gaussian function is proposed. In order to enhance the generalization performance of a modified radial basis function neural network and enhance the performance of the new network, the evolutionary algorithm named real-coded chemical reaction optimization (RCCRO), is presented for training the new network. A developed RCCRO, has been shown to perform well in many optimization problems. A RCCRO is employed to select the non-extensive entropic index q and the other parameters of the network. The experimental results of the function approximation show that the proposed approach can improve the performance of RBFLNs. 
ผู้เขียน
547020034-9 นาย นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0