2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Entropy-based information fusion for multimodal data 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2014 International Conference of Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kean University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 1 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 296-301 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ Multimodal data contains a great amount of data in the Internet which hold rich-media content. The fusion of data information is a way to explore the linkage between the Web data in order to integrate the data from heterogeneous sources so that deep information can be extracted. Nowadays Web data are either structured or unstructured and information can be generated from the Web data by supervised or unsupervised methods. The existing methods rely on features generated from histogram data like HMM or pre-defined rules. However, data change in-deterministically at most of time and are hard to pre-define all the states and rules in advance. This paper takes the approach of entropy-based information fusion to treat the information from each source as a stochastic process so that the change of each process can be measured in real time. Then the change of information from each source is integrated and entropy is introduced to measure how far the integrated information of the change is from the best scenario based on histogram data. In such a way, it is possible to deduce an overall inference from data from difference sources in different presentations. Then the inference can be generated automatically with human interference. 
ผู้เขียน
567020043-0 Mrs. PING LIANG [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0