2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Efficient precipitation methods of inulinase from endophytic bacteria bacillus aquimaris isolated from jerusalem artichoke 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences” (ECBA- 2017)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม academic fora 
     สถานที่จัดประชุม HI SEOUL YOUTH HOSTEL  
     จังหวัด/รัฐ seoul  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 มีนาคม 2560 
     ถึง 4 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 13 
     Editors/edition/publisher International Journal of Applied and Physical Sciences (IJAPS) 
     บทคัดย่อ Inulinase is an enzyme that hydrolyzes inulin to oligosaccharide used in the food industry. The endophytic bacteria, Bacillus aquimaris3.13 isolated from jerusalem artichoke, obtained inulinase when grown in luriabertani medium (LB broth) containing 1% inulin as the carbon and energy source with incubation temperature at 37°C for 20 hours and shaking speed of 150 rpm. The sample showed inulinase activities at 729 U after incubation at 55 °C for 20 min in the presence of inulin substrate. There were four methods for precipitation : ammonium sulfate, ethanol, butanol, and 2-steps of salt and alcohol. The best precipitated protein method was 50% of ethanol, giving 53% protein recovery (388 U activity). 
ผู้เขียน
575020118-2 น.ส. กนกวรรณ จันทร์โสดา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0