2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Brain tumor segmentation using cellular automata-based fuzzy c-means 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2016 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Computer Science Department, Faculty of Science, Khon Kaen University  
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 15 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-6 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper presents a novel brain tumor segmentation method. It is a hybrid of fuzzy c-means clustering algorithm (FCM) and cellular automata model (CA) through the features obtained from gray level co-occurrence matrix (GLCM). This aims to improve the seed growing problem using similarity function generally found in traditional segmentation algorithms. The drawback of traditional similarity function being defined as a distance of pairwise pixels faces the problem of robustness when growing pixels are moving from the seeds. To cope with this problem, fuzzy membership functions obtained by FCM is applied. For performance evaluation, BraTS2013 dataset is empirically experimented throughout in comparisons with the promising compared methods using dice similarity metrics. In this regard, the proposed method shows the outstanding results superior to the compared methods on average. 
ผู้เขียน
567020026-0 นาย ชัยนันท์ สมพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0