2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Estimating Actual Evapotranspiration from NDVI using Landsat 8 and Sentinel-2 Imagery 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The series of European–Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC) 
     สถานที่จัดประชุม DusitThani Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Krabi, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 มิถุนายน 2560 
     ถึง 9 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 20 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Evapotranspiration (ET) is the sum of evaporation and transpiration from the surface to the atmosphere. ET is component of hydrologic cycle and importance in agricultural water management such as schedules of irrigation water requirement, irrigation system design and watershed management. Evapotranspiration can be measured or estimated using several methods. The objectives of this study were simple methods and quick analyses for estimating the crop coefficients (KC) and daily actual evapotranspiration (ETa) from Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) derived from Landsat 8 and Sentinel-2 satellite images, and compare the ETa from both satellite images at Ban Nong Bua, Amphoe Ban Fang, Khon Kaen Province, Thailand. The results showed that good correlation between NDVI and ETa from both satellite images (coefficient of determination (R2) = 0.85 and 0.87, respectively.) Both satellite images can be use or combine for detect temporal and spatial analysis. Sentinel-2 can provide more fine resolution of 10 m in VIS-NIR bands than Landsat 8 and suitable for precision farming or site specific management, while Landsat 8 TIRS bands were the advantages. 
ผู้เขียน
587040026-0 นาย ปาณัทช์ เจิมไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0