2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Sugarcane Harvester Planning Based on the Vehicle Routing Problem with Time Window (VRPTW) Approach  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 10th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS 2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Asian Institute of Technology and the International Federation of Logistics and SCM Systems (IFLS) 
     สถานที่จัดประชุม Chiang Mai, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 4 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 335-344 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This chapter addresses the sugarcane mechanized harvesting problem. A mathematical model based on the vehicle routing problem (VRP) with time window (VRPTW) is formulated to obtain optimal harvesting plan for harvesters given specific time windows (TWs). The harvesters can operate only within the specific TW. The objective of the model is to determine the suitable sugarcane harvesting plan of a harvester. The model is applied to solve 18 generated sugarcane harvesting scenarios. Each scenario consists of 15 sugarcane fields and 20 harvesting periods. The solution comprises the harvesting sequences, traveling routes, harvesting periods, and harvest starting time. The model provides the optimal solutions which can be applied for sugarcane growers in Thailand and other similar regions.  
ผู้เขียน
567040020-0 นาง กัลยา กิตติเลิศไพศาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0