2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Community Livelihood of Informal Garment Employment in Transition Peri-urban Fringe Areas in Danexang, the Lao PDR
ชื่อรางวัล Outstanding Scientists Award 2017
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ICABER-2017 SERIALS PUBLICATIONS (P) LTD
วันที่รับมอบรางวัล 21 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัด BALI DYNASTY RESORT Jl. Kartika, Tuban 80361, South Kuta, Bali
ประเทศ/รัฐ INDONESIA 
ผู้เขียน
567080001-0 Mr. HANVEDES DAOVISAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์