2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Curcumin and its major metabolites are substrates of organic anion transporting polypeptides (OATPs) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program Congress 17th 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
     สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Hotel & Resort 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Chonburi, Thailand. 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 มิถุนายน 2560 
     ถึง 11 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) 17 
     หน้าที่พิมพ์ 161 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557150005-2 น.ส. ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0