2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Moringa oleifera leaf extract causes endothelium-dependent vasodilatation through NO-sGC and H2S-KATP pathways 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 45th PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND ANNUAL MEETING: "Translational Physiology: Implications in Health and Disease" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Physiology, Faculty of Medicine at Khon Kaen University and the Physiological Society of Thailand 
     สถานที่จัดประชุม The AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Centre Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2560 
     ถึง 8 ธันวาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 45 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 38 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Hypotensive effect of aqueous extract of Moringa oleifera leaf extract (MOE) has been reported, although little is known regarding its effect on resistance arterioles. The objectives of this study was to investigate the vasorelaxant activity of MOE on resistance arteries isolated from male Wistar rats, and to gain insight into its mechanism(s) focusing on endothelium-dependent vasodilatory action. In vitro experiments on perfused mesenteric arterial beds precontracted by methoxamine revealed that injection of MOE (0.001-0.3 mg) into the perfusate caused a concentration-dependent vasorelaxation which was abolished by endothelium denudation. The endothelium-dependent vasorelaxation of MOE was partially, but significantly inhibited by nonselective nitric oxide (NO) synthase inhibitor Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME), as well as the soluble guanylate cyclase (sGC) inhibitor 1H-1,2,3]oxadiazolo[4,4-a] quinoxalin-1-one (ODQ). Moreover, inhibition of the hydrogen sulfide (H2S) producing enzyme cystathionine-gamma-lyase (CSE) by DL-propargylglycine (PAG) significantly abolished MOE endothelium-dependent response. On the other hand, vasodilatory effect was not significantly affected by the cyclooxygenase (COX) inhibitor indomethacin (INDO). In presence of coapplication of L-NAME and INDO, the persisting MOE endothelium-dependent relaxation was completely inhibited by the ATP-dependent potassium channel (KATP) blocker glibenclamide comparable to MOE response in denuded preparations. This study provided the first evidence of in vitro vasorelaxant action of MOE indicating that the relaxant activity of MOE on rat mesenteric artery predominantly relies on endothelium-dependent signaling likely through NOsGC and H2S-KATP pathways. Additional mechanisms underlying endothelium-independent vasorelaxation of MOE await further investigations. MOE has the potential for developing as a medicinal natural substance in the treatment of cardiovascular diseases through its vasodilatory and antihypertensive action. 
ผู้เขียน
577070012-2 นาย ดิเรก เอกธรรมรัฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0