2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE NEEDS OF USING HEADHUNTER SERVICE IN REGISTERED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND (SET) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม College of Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม College of Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Sunthorn-Araya Arunanonchai Building, 123 Mitraphap Road, Tumbol Nai Muang, Amphur Muang, Khon Kaen 40002 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 ตุลาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 44-46 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The objective of this study is to know the needs of using Headhunter service in recruitment in listed company in the Stock Exchange of Thailand (SET). The core of this study comes from lists of question collected and analyzed from recruiters or managers who has experience and also has a decision power to use or not to use this service and a literature review from recruitment research. .In term of analysis, I have observe the interviewee’s appearance and face expression when answering question and also do the literature review and the document research, which are unit of this study analysis. From this study, the motivated group of company using Headhunter can be as follows; 1.) Management has no policy to use headhunter. 2.) Company had used headhunter service before but not success and received bad experience so they discontinued using this service. 3.) Management and recruit person using headhunter have good experience and continue using this service as long as this service can serve their requirements. This study benefits to people who interested in this industry, who would like to work as headhunter or who want to use headhunter service. 
ผู้เขียน
575740396-3 น.ส. แพรวไพลิน นรานันทน์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0