2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Butanol fermentation by mixed cultures 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Fermentation Research Center for Value Added Agricultural Products 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 28 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 173-179 
     Editors/edition/publisher Anuphon Kaewmaneewat 
     บทคัดย่อ Butanol fermentation by mixed cultures of Clostridium sp. and Arthrobacter sp. was studied. Arthrobacter sp. was used to create strictly anaerobic condition, whereas Clostridium sp. was used as a butanol producer. Substrate used in this study was sugarcane molasses supplemented with dried spent yeast (DSY). In control experiment, N2 flushing was used to create anaerobic condition, and single culture of Clostridium sp. was used to produce butanol. The fermentation was carried out in a 1-L screw capped bottle. The results showed that butanol concentration (PB) and butanol productivity (QB) of the control experiment were 8.67 g L-1 and 0.24 g L-1h-1, respectively. The results indicated that DSY promoted the rate of butanol fermentation. Under mixed culture conditions, Arthrobacter sp. was first inoculated into the molasses medium supplemented with DSY, then Clostridium sp. was transferred into the medium at 24 h of fermentation. The results showed that the PB and QB values were 7.91 g L-1 and 0.22 g L-1h-1, respectively. The PB and QB values were similar to those of the control experiment, indicating that Arthrobacter sp. could be used to create anaerobic condition instead of using N2 flushing method.  
ผู้เขียน
575160025-8 นาย อนุพนธ์ แก้วมณีวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล The first place winner for student poster presentation award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Fermentation Research Center for Value Added Agricultural Products 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 28 กรกฎาคม 2560 
แนบไฟล์
Citation 0