2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Optimal Guaranteed Cost Control for Exponential Stability of Nonlinear System with Mixed Time-Varying Delays via Feedback Control 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Association of Engineers (IAENG) 
     สถานที่จัดประชุม The Royal Garden Hotel, Kowloon 
     จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 มีนาคม 2561 
     ถึง 16 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 583-588 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The problem of optimal guaranteed cost control for exponential stability of nonlinear system with mixed time-varying delays via feedback control is considered. The mixed time-varying delays consisting of both discrete and distributed delays are considered without assuming the differentiability of the time-varying delays. Based on an improved Lyapunov-Krasovskii functional with triple integral terms and employing Newton-Leibniz formula, Jensen’s inequality and reciprocal convex combination technique, new delay-dependent sufficient conditions for the existence of guaranteed cost feedback control for the system are given in terms of linear matrix inequalities (LMIs), which can be checked numerically by using the effective LMI toolbox in MATLAB. Finally, a numerical example is given to illustrate the effectiveness and improve over some existing results in the literature. 
ผู้เขียน
585020012-9 น.ส. นุชิรา คงจา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0