2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Heart rate variability and aerobic capacity in obese Thai subjects with dyslipidemia 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม KUSS International Conference on Exercise and movement Science 2014 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Biomechanics and sport medicine Faculty of sport Science. Kasetsart University. 
     สถานที่จัดประชุม The Twin Towers Hotel. Bangkok Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 มีนาคม 2557 
     ถึง 21 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) Mach, 20-21,2014 
     Issue (เล่มที่) Mach, 20-21,2014 
     หน้าที่พิมพ์ 34 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction Dyslipidemia impairs the cardiac autonomic activity (CAA) determined by heart rate variability (HRV) and aerobic capacity. However, both parameters were not measured in obese Thai subjects with dyslipidemia. Therefore we investigated resting heart rate variability and aerobic capacity in obese Thai subjects with dyslipidemia. Methods Twelve obese Thai subjects with dyslipidemia participated in this study. After overnight fasting, 3-min electrocardiographic (ECG) recording at rest was recorded by SA3000P (MEDICORE, South Korea). Then they perform graded exercise test to measure aerobic capacity on an electrically braked cycle ergometer (Corrival, Load, Netherlands). Aging progress of blood vessels was also determined by accelerated photoplethysmograph report (APG). Interpretation of HRV reference by HRV standard guideline. (Heart rate variability, standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. European Heart Journal.1996; 17:354-381) Results and Discussion Body weight was 71.53±9.37 kg. Body mass index (BMI) was 30.08±3.62 kg/m2. Total cholesterol was 209.67±28.45 mg/dL. Triglyceride was 172.25±69.13 mg/dL. LDL-c was 127.99±28.33 mg/dL. HDL-c was 49.92±18.47 mg/dL. Resting heart rate (HR) was 71±6.18 /min. Time domain of heart rate variability showed lower standard deviation of normal to normal R-R intervals (SDNN) (18.40, 30.58 ms., 16.7%,n=2), normal root mean square of successive heartbeat interval differences (RMSSDs) (27.90±9.96 ms., 100%,n=12). Frequency domain of heart rate variability showed lower total power (TP) (961.4±578.4 ms2, 58.3%,n=7), lower low frequency (LF) (2.38, 4.22 ms2, 16.67%,n=2), lower high frequency (HF) (3.57 ms2, 8.33%,n=1), and lower LF/HF ratio (0.304 ms2, 8.33%,n=1).The level of the aging progress of blood vessels of most subjects was level 3 (level 1 =16.67%, level 2= 16.67%, level 3 = 41.67% and level 4 = 25.00%). The aerobic capacity was 14.13±6.31 ml/kg/min. Conclusion The results demonstrate that obese Thai subjects with dyslipidemia had impaired heart rate variability (HRV) and aging progress of blood vessels. In addition, they had impaired aerobic capacity which is the strongest predictor of mortality among all risk factors for cardiovascular disease (CVD).  
ผู้เขียน
547100025-5 น.ส. นันทยา กระสวยทอง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0