2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Differential expression of molecular subtype and other prognostic factors on survival among premenopausal and postmenopausal Thai women of invasive breast cancer: 15 years follow-up data 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 เมษายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 9th General Assembly and International Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP-9) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
     สถานที่จัดประชุม Crystal Ballroom (4F), Lotte City Hotel Jeju 
     จังหวัด/รัฐ Jeju Island, Korea  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 เมษายน 2561 
     ถึง 20 เมษายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Abstract Purpose: This study investigated the differences expression of molecular subtype and other prognostic factors to survival in younger and postmenopausal breast cancer patients. Methods: A retrospective cohort study was performed on 523 patients with invasive carcinoma of breast cancer treated at Ubon Ratchathani Cancer Hospital,Thailand from 2002 to 2016. Patient characteristics were collected based on a systematic chart audit from medical record. The survival of descriptive prognostic factors were performed by observe survival analysis. A Cox regression model was used to calculate the hazard ratios of death, taking into account the age and menopause status, molecular subtype, stage of disease, histological grading, lymphatic and vascular invasion, resection margin, hormone receptor, and treatment modality. Results: The median time from the diagnosis of invasive breast cancer to the last follow-up or death was 10.16 [95% CI = 9.28-11.95] years in premenopausal women, and 7.45 [95% CI = 6.48-8.44] years in postmenopausal women. The overall survival estimate at 5 and 10 years for younger woman was 0.71 and 0.51 respectively, appeared slightly better than postmenopausal women 0.68 and 0.40 respectively [HRAdj = 1.27, 95% CI =0.99-1.63]. In the multivariable analysis, 3 prognostic indicators significant in predicting a worse OS in premenopausal patients were Triple negative [HRadj = 6.03, 95% CI = 1.94-18.74], HER2-enriched [HRadj = 4.11, 95% CI = 1.59-10.65] and (Stage III) [HRadj = 2.73, 95% CI = 1.10-6.79]. Statistically significant risks of death in postmenopausal patients was treatment modality after mastectomy received only chemotherapy [HRadj = 8.76, 95% CI = 2.88-26.61] , Luminal B [HRadj = 3.55, 95% CI = 1.47-8.53]. Conclusion: Postmenopausal women of invasive breast cancer experience a significantly shorter survival than those with premenopausal women. The predictors of a worse OS were molecular subtype, stage of disease and type of treatment administered.  
ผู้เขียน
587110014-8 นาง โสภิต ทับทิมหิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Excellence poster presentation award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Asia Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 11 พฤษภาคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 0