2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Traffic Light Color Identification for Automatic Traffic Light Violation Detection System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) 
     สถานที่จัดประชุม Swissôtel Resort Phuket Patong Beach Phuket, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 7 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 230 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Automatic traffic light violation detection system relies on color detection of traffic light appeared in video frames. Presence of red light in video frame triggers detection software routine to identify vehicles violating traffic light. Detection of red light in video frames can be difficult due to: fading or dimming of red light, obscurity from large vehicles and flare. In this paper, we present a software technique based on HSV (Hue, Saturation, Value) color model to eliminate difficulties in red light detection mentioned above and is able to identify all colors of traffic light which gives 96% detection accuracy. 
ผู้เขียน
595040018-6 นาย พสิษฐ์ วงษ์หาบุศย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
597040005-9 นาย เจษฎา คำผอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0