2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ PRELIMINARY STUDY ON DIVERSITY OF WHIRLIGIG BEETLES (COLEOPTERA: GYRINIDAE) IN NORTHERN THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 4th International Symposium of the Benthological Society of Asia  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Nanjing Agricultural University and the Benthological Society of Asia  
     สถานที่จัดประชุม Hanyuan Hotel, Nanjing Agricultural University  
     จังหวัด/รัฐ Nanjing, P.R. China 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2561 
     ถึง 25 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 73 
     Editors/edition/publisher The Benthological Society of Asia  
     บทคัดย่อ The objective of this study was to study diversity of adult whirligig beetles in northern Thailand. The diversity of whirligig beetles from 25 sites in Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Mae Hong Son, Nan, Phayao, Phrae and Uttaradit Provinces of northern Thailand were investigated during the year 2017 to 2018. Samples were collected by using a D-frame dip net with 450 µm mesh size from streams, creeks, lakes and rivers. As a result, a total of 1,879 individuals of whirligig beetles belonging to four genera were classified: Patrus (99.67%), Orectochilus (4.63%), Porrorhynchus (1.38%) and Gyrinus (0.32%). Patrus was the most abundant and the highest diversity (13 morphospecies) whirligig beetles found in this study. The identification of whirligig beetles to the species level is ongoing.  
ผู้เขียน
597020020-5 น.ส. เบ็ญจมาศ สุกใส [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0