2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SEROPREVALENCE OF MELIOIDOSIS IN Opisthorchis viverrini INFECTED AND UN-INFECTED INDIVIDUALS IN KHON KAEN PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC) 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 ตุลาคม 2561 
     ถึง 31 ตุลาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 44 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 196-200 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Melioidosis, a cause of Burkholderia pseudomallei, is an important endemic disease in Southeast Asian countries including the Northeast Thailand and Northern Australia. In addition, a carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini (Ov), infection is endemic in the Greater Mekong Subregion, particularly in the Northeast Thailand where it is overlapping with melioidosis. One microbiome study of worms and bile of Ov infected hamsters showed that Ov contains several bacteria including Leptospira and Burkholderia genus. One recent study proved that Ov is a reservoir of Leptospira and anti-Leptospira antibody is higher in Ov infected individuals than in Ov non-infected individuals. Here, we report whether Ov can effect on antibody production of B. pseudomallei in human serum samples by indirect hemagglutination (IHA) test. For this purpose, a case-control study was undertaken and 64 serum samples of 32 Ov infected and 32 Ov non-infected individuals aged 29 to 60 years were recruited from the Khon Kaen province in the Northeast Thailand. Of 64 sera, we found 7 seropositives in Ov infected individuals and 11 seropositives in Ov non-infected individuals. It seemed to be higher in Ov non-infected individuals but it was not significantly difference (p = 0.27). Other variants such as age, gender and Ov eggs per gram (EPG) didn’t show any significant difference with IHA titers. In conclusion, overall serologically diagnosed (IHA≥1:160) melioidosis cases in Khon Kaen was 28% (18/64 cases) and Ov infections didn’t correlate with the anti-B. pseudomallei antibody. However, owing to low sample size in this study, the association between opisthorchiasis and melioidosis warrant further study. 
ผู้เขียน
595070045-5 Ms. MAY SOE THWE [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0