2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SUPPRESSION OF AFLATOXIN B1-INDUCED INTRACELLULAR REACTIVE OXYGEN SPECIES PRODUCTION AND CYTOTOXICITY IN HEPG2 CELLS BY PURPLE WAXY CORN EXTRACTS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Science Society of Thailand 
     สถานที่จัดประชุม BITEC | Bangkok International Trade & Exhibition Centre 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 ตุลาคม 2561 
     ถึง 31 ตุลาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 272-278 
     Editors/edition/publisher Science Society of Thailand 
     บทคัดย่อ This study was designed to determine the effects of purple waxy corn extracts (PWCES) from three parts including cob, seed and seed-boiled water on cytotoxicity and intracellular reactive oxygen species (ROS) production in aflatoxin B1 (AFB1)-treated HepG2 cells. The bioactive compounds including total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TAC) and total anthocyanin content (TAC) of PWCES were a range from 187.15±2.46 to 341.65±10.62 µg Gallic acid/mg extract, 0.55±0.09 to 21.35±0.33 µg Quercetin/mg extract and 43.70±2.61 to 220.43±3.43 mg Cyanidin-3-glucoside/L extract, respectively. Antioxidant activities determined using oxygen radical absorbance capacity (ORAC) and ferric reducing antioxidant power (FRAP) assays showed a range from 1410.70±13.23 to 2214.49 ±33.69 µM trolox/mg extract and 292.38±0.04 to 612.38±0.03 µM trolox/mg extract, consecutively. Correlations between bioactive compounds in TPC, TFC and TAC and antioxidant activity were observed with correlation coefficient in a range 0.740-0.778 (p<0.05). PWCES (0.5 and 1 mg/ml cob, 0.25, 0.5 and 1.0 mg/ml seed 0.5 and 1.0 mg/ml, and 0.1, 0.5 and 1.0 mg/ml seed-boiled water) significantly reduced AFB1-induced cytotoxicity in HepG2 cells (p<0.05). In addition, PWCES reduced the production of intracellular ROS in a dose-dependent manner (p<0.05) with EC50 as 0.356, 0.581 and 0.231 mg/ml for cob, seed and seed-boiled water, respectively. There were correlations between % inhibition of intracellular ROS production and all bioactive compounds (R=0.830-0.923, p<0.01). In conclusion, PWCES effectively reduced intracellular ROS production cytotoxicity induced by AFB1 in HepG2 cells. 
ผู้เขียน
595150010-9 น.ส. ทิชากร สิงห์โต [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0