2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DETERMINATION OF THE CYTOTOXICITY AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN WILD EDIBLE MUSHROOM 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King Faculty of science, Chulalongkorn University 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 ตุลาคม 2561 
     ถึง 31 ตุลาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 113 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Mushrooms are widely consumed in many countries. It has reported beneficial effects for human health because they contain full of proteins, rich in vitamins and minerals. However, some species are dangerous because they cause toxicity. Therefore, wild mushroom from the local market in Khon Kaen that are popular in northeastern region of Thailand was subjected to 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay for finding a scientific answer to concerning about their relating to a toxin effect on macrophage (RAW 264.7) cell, human peripheral blood mononuclear cell (PBMC) and human red blood cell (hRBC). The nucleotide sequences identification using DNA barcoding of nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) was indicated that this mushroom identical to Amanita hemibapha (Hed Ra York Laung). The antioxidant activity of A. hemibapha was evaluated by DPPH scavenging assay compared to ascrorbic acid (Vit C). The results show that crude A. hemibapha water extract (cAWE) at the concentration of 12.5 g/ml had antioxidant activity about 70% which was a more than Vit C (20 %). Moreover, the MTT assay results show that cAWE at concentration of 0.78-100 μg/ml had no cytotoxic effect on PBMCs and hRBC. However, the viability of RAW 264.7 cells was reduced to 65% after co-cultured with 50 μg/ml cAWE. At the concentration of 100 μg/ml, cAWE significantly reduced RAW 264.7 cells viability by 20% after 24 h treatment. The collected data clearly demonstrate that although cAWE possess a great antioxidant activity, but the possible risks to RAW 264.7 cells could be observed at the high concentration. Therefore, experimental and also clinical evaluations are required to identify the possible side effects of wild mushrooms. 
ผู้เขียน
595020006-5 น.ส. ประกายมาศ ภาณุมาศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0