2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Comparative Study of Small Hydropower Turbine Efficiency at Low Head Water  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Research Center in Energy and Environment Thaksin University (Phatthalung Campus)  
     สถานที่จัดประชุม Pullman Bangkok King Power Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 26 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 131 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The purpose of this research was to study and compare a small hydropower turbine efficiency at low head water by making a comparison between the Water Free Vortex Turbine and the Small Under Shot Water Wheel. The experiment and analyze was carried out to find the torque and energy of the turbine, as well as the overall efficiency of both types of turbines at the flow rate of 0-950 l/min and at the head water of 0-50 cm. From the experiment, it was found that at a flow rate of 950 l/mim, the highest amount of generated energy of the Small Under Shot Water Wheel, was at 7.51 W, the torque was 4.78 N-m and the highest efficiency was 13.96 % at the rotational speed of 15 RPM. As for the Water Free Vortex Turbine, the highest amount of generated energy was 14.5 W, the torque was 2.77 N-m and the highest efficiency was 35.92 % at the rotational speed of 50 RPM. Furthermore, the torque of the Small Under Shot Water Wheel was higher than the Water Free Vortex Turbine, but the cycle speed and the energy generated by the Water Free Vortex Turbine was higher. Therefore, it can be concluded that that of the Water Free Vortex Turbine is more suitable as a small hydropower electricity generator than the Small Under Shot Water Wheel at the height of the head water less than one meter.  
ผู้เขียน
577040005-7 นาย ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0