2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ HIV/AIDS and Household Support System: A Situation Analysis of People Living With HIV/AIDS in Kaduna State, Nigeria 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ตุลาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Social Movements (ICSM-19) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม South Asia Institute For Research and Publications 
     สถานที่จัดประชุม Accra 
     จังหวัด/รัฐ Ghana 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 ตุลาคม 2562 
     ถึง 18 ตุลาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 58-62 
     Editors/edition/publisher South Asia Institute For Research and Publications 
     บทคัดย่อ The available data about the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) pandemic in Nigeria do not reveal the broader socio-economic impacts of the disease on the households with People Living With HIV/AIDS (PLWHA). This research therefore for all intents and purposes aimed to address the socio-economic effects of the HIV/AIDS disease on households and their members. This study was carried out in Kaduna State, Nigeria and in-depth interviews were utilized to collect information from the 39 key informants regarding the socioeconomic brunt of HIV/AIDS epidemic on households with PLWHA in Kaduna State, Nigeria. The findings of this study revealed that HIV/AIDS strike at households since households are affected by the HIV/AIDS epidemic and they have to fine-tune their task a bit from income-earning to care giving activities, it further shows that large expenditure goes in the course of treatment and funeral as well as income depreciates due to precipitate mortality and morbidity in the midst of the younger adult wage earners, households are unable to cope with the financial shock as well as stress. The paper suggested that households with PLWHA need to be economically empowered as well as giving them adequate medical treatment subsidy to reduce the shock of the pandemic on the households. 
ผู้เขียน
607080035-7 Mr. MOHAMMED SAEED SULEIMAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0