2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Bio-hythane production from residual biomass of Chlorella sp. biomass through a two-stage anaerobic digestion
ชื่อรางวัล Best Oral Presentation Award
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D. Programme/Thailand Science Research and Innovation (TSRI)
วันที่รับมอบรางวัล 23 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัด AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre
ประเทศ/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
ผู้เขียน
587160005-9 น.ส. อรวรรณ พันดวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์