2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนด้วยกระบวนการหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนจากชีวมวลจุลสาหร่าย Chlorella sp.
ชื่อรางวัล Best Poster Award by Popular Vote
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล กลุ่มวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร (เมธีวิจัยอาวุโส) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่รับมอบรางวัล 17 มิถุนายน 2562
สถานที่จัด ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
ประเทศ/รัฐ ประเทศไทย 
ผู้เขียน
587160005-9 น.ส. อรวรรณ พันดวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์