2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Impaired heart rate recovery in dyslipidemia 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2551 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2551 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา  
     จังหวัด/รัฐ จ.ชลบุรี ประเทศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2551 
     ถึง 9 พฤษภาคม 2551 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 37 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 57 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction. Dyslipidemia is an important, modifiable cardiovascular disease (CVD) risk factor. The decrease in heart rate recovery (HRR) is associated with increased risk for cardiovascular mortality. It has been not known whether dyslipidemia is associated with impaired HRR. Therefore the present study in dyslipidemia aimed to 1) determine the HRR, 2) investigate the effects of gender and age on HRR and 3) investigate the correlation of HRR and aerobic capacity. Methods. One-hundred and twenty-four dyslipidemia and 128 healthy sedentary subjects in urban, Khon Kaen province, Thailand were recruited. All of them were divided by age into 4 groups; 1) 30-39 years, 2) 40-49 years, 3) 50-59 years and 4) 60-69 years. Dyslipidemia were 66 men and 58 women and the healthy sedentary subjects were 51 men and 77 women. Blood sample was obtained after over night fasting and analyzed for total cholesterol (TC), triglycerides (TG), high density lipoprotein-cholesterol (HDL-C), and low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C). At least 1 week after blood sampling, each subject underwent exercise test for determination of aerobic capacity and HRR. HRR was calculated as the difference between maximum heart rate during the test and heart rate at 1 minute after the cessation of exercise. Results. Combined data showed significant lower HRR in dyslipidemia (27.74 ± 0.77 bmp) than healthy sedentary subjects (30.32 ± 0.79 bpm) (p=0.01). Dyslipidemia had decreased HRR with age; 30-39 years (30.50 ± 1.79 bpm), 40-49 years (28.55 ± 0.94 bpm), 50-59 years (24.97 ± 1.43 bpm), and 60-69 years (21.80 ± 1.52 bpm) (p<0.01). However, there was no significant difference in HRR between gender in dyslipidemia. In addition, the present study found impaired HRR was associated with impaired aerobic capacity in dyslipidemia (p<0.01). Conclusion. This study demonstrates that HRR is impaired in dyslipidemia and declined with age. In addition, it was associated with impaired aerobic capacity in dyslipidemia which is the strongest predictor of mortality among all risk factors for CVD. This may contribute to the higher incidence of CVD in dyslipidemia with impaired HRR. Supported by National Research Project Management (NRPM)  
ผู้เขียน
507100014-6 น.ส. จตุพร วิชิตสระน้อย [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0