2009-2015 ©

  ทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัคร

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2563ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563   [สำหรับนักศึกษา]
บันทึกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อบัญชีผู้ได้รับทุน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์