2012 ©
 
 
กรอก username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ
รหัส นศ. Username
(Student Code)

Student Code
Ex. 545040059-7
รหัสผ่าน (Password)

 

Username คือ รหัส นศ.(Student Code) , รหัสผ่าน(Password) ของระบบนี้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
Use your student ID for the username, and your passport number for the password

หากท่านพบปัญหาการเข้าใช้งานสามารถติดต่อผ่านทาง Chat Box
Any further problems please contact through the chatbox at the lower right corner of this page.

(ระบบนี้สงวนสิทธิ์ เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น)
(This site is for Khon Kaen University's students only.)