2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Voltage Pattern on Intensity of Electromagnetic Emission during Electric Flame-Off Process of Ball Bonding Machine  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Advances in Materials and Manufacturing Processes  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hong Kong Industrial Technology Research Centre  
     สถานที่จัดประชุม Guilin DaZheng Hot Spring Holiday Hotel  
     จังหวัด/รัฐ Guilin 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 ธันวาคม 2554 
     ถึง 18 ธันวาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2011 
     Issue (เล่มที่) 418-420 
     หน้าที่พิมพ์ 2265-2271 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Electromagnetic interference (EMI) can degrade device performance, particularly a sensitive device such as magnetic recording heads. A high applied voltage generates a high electric field in order to break the electrical air gap during a gold ball bonding process. This work, for the first time, investigates the influence of high voltage pattern of a gold ball bond machine on both electric field and magnetic field as an electromagnetic wave by monitoring an intensity of electromagnetic interference. The investigation was carried out by simulation of a live gold ball bond machine operation by using a finite integral technique. The simulation results reveal that the voltage pattern plays an important role in the intensity of electromagnetic radiation (EMR). In conclusion, an ideal voltage pulse of 2 kV and 4 kV generates the highest EMR detected by a monopole antenna. The induced voltage occuring at the antenna reflecting the intensity of EMI blasting was as high as 33.39 V and 71.36 V, respectively. Smoothening the voltage pattern by incrasing the rise time of voltage to 100 ns only, the induced voltage at the antenna was reduced down to 99.90% and 99.92% compairing with the case of an ideal voltage pulse for the peak EFO voltage of 2 kV and 4kV respectively. This concludes the importance of the voltage pattern during a free air ball forming process; hence lowering the risk of the highly sensitive deivce to be damaged by EMI blasting.  
ผู้เขียน
525040002-4 น.ส. ศรัณยา พัวไพโรจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0