2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Vietnamese - Thai Lexicon for Machine Translation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Tenth International Symposium on Natural Language Processing 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT, Thammasat U., Thailand), National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC, Thailand) 
     สถานที่จัดประชุม Merlin Beach Resort and Spa 99 Muen-Nogen Road, Tri-Trang Beach, Patong, Kathu, Phuket 83150, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 ตุลาคม 2556 
     ถึง 30 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 193-196 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper proposes the design and development of a Vietnamese-Thai lexicon for a Vietnamese to Thai machine translation. The Vietnamese-Thai lexicon in this research has of five main features: Vietnamese words, Thai words, parts of speech, sub-parts of speech, and Thai meanings. The lexicon consists of 25,000 Vietnamese words. Moreover, Vietnamese to Thai transcription rules are also proposed. These rules were applied to words that do not appear in the lexicon, for example specific names and places. 
ผู้เขียน
545020292-3 Mr. DANG NGOC HUY [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0