2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evaluation of clinical scoring systems for systemic inflammation in adult patients undergoing cardiac surgery with related to inflammatory cytokine levels 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ASCVTS-ATCSA 2011 Joint Meeting of 19thASCVTS and 21stATCSA and 4th AATS/ASCVTS Postgraduate Course 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The society of Thoracic Surgeons of Thailand and The American Association for Thoracic Surgery 
     สถานที่จัดประชุม Phuket, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤษภาคม 2554 
     ถึง 29 พฤษภาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Objective: To evaluate varieties of clinical scoring systems in intra- and early post-operative cardiac surgery with cardiopulmonary bypass (CPB) and clinical outcome in relation to inflammatory cytokine levels. This correlation might identify the peri-operative clinical outcome and then forecast further systemic inflammation in cardiac surgical patients. Method: Design: Prospective observational study Setting: Queen Sirikit Heart Center of the Northeast, Khon Kaen University, Thailand Patients: Eleven consecutive adult patients who had undergone elective cardiac surgery with cardiopulmonary bypass (CPB) were enrolled in this study. Interventions: None Measurement: Parameters for the modified APACHE II, SOFA and MOD scoring systems were collected before, during and early post-operative periods. In addition, blood samples were collected at pre-operation and sequentially at 0, 0.5, 4, 12, and 24 hours post-operation for cytokines (IL-6, IL-8, and IL-10) and leukocyte counts (neutrophils, lymphocytes, and monocytes). Result: The outcomes of the modified APACHE II, SOFA, and MOD scores were similar. However, IL-6 and IL-8 levels rose at 4 hours after CPB then decreased slightly at 24 hours while the IL-10 levels rapidly returned to near normal level in all patients. While absolute neutrophil counts showed similar patterns at all time-points, the correlations of inflammatory cytokines and all modified scores were comparable. Interestingly, the correlation of IL-6 and modified SOFA score was better at 24 hours after the CPB. Conclusion: All the scoring systems for SIRS could be used in patients undergoing cardiac surgery with CPB. The modified SOFA score which is simpler than the other scoring systems might be a good indicator to predict a serious outcome after cardiac surgery.  
ผู้เขียน
527070035-5 น.ส. สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0