2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ P16INK4A EXPRESSION PATTERNS IN ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA AND THEIR ASSOCIATION WITH HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 7th General Assembly and International Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (2014 APOCP) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
     สถานที่จัดประชุม Academia Sinica, Taipei, Taiwan 
     จังหวัด/รัฐ Taiwan, Republic of China 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 มีนาคม 2557 
     ถึง 23 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 (electronic abstract file) 
     Issue (เล่มที่) F04-4 (electronic abstract file) 
     หน้าที่พิมพ์ F04-4 (electronic abstract file) 
     Editors/edition/publisher Asian Pacific Organization for Cancer Prevention 
     บทคัดย่อ The overexpression of p16INK4a is a key feature in oncogenic transformation caused by high-risk human papillomavirus (HR-HPV) and is used as a biomarker for cervical cancer progression. The relevance of HR-HPV infection in cervical and anal cancer is well established and HPV genomes are often detected in oral cancers, but it is unclear whether HPV has a specific oncogenic role. The relationship between HPV -positive oral squamous cell carcinoma (OSCC) and the expression of p16INK4a is controversial and still needed to elucidate. To understand the patterns of p16INK4a expression and their association with HPV infection in OSCC, this study investigated p16INK4a expression in formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue of 148 OSCC and 6 cases of no oral squamous intraepithelial lesion (no SIL) by immunohistochemical staining (IHC). The expression patterns of p16INK4a positive cells were characterized by grading percentage including grade 0 (0%), grade 1 (1-10%), grade 2 (11-40%) and grade 3 (41-100%) using at least 500 cells/case. DNA was extracted from 5 sections of all FFPE samples and used for HPV DNA detection by polymerase chain reaction. The result showed that HPV prevalence was 16.89% (25/148) in OSCC and 0% (0/6) in no-SIL group. 56/148 of OSCC (37.84%) were p16INK4a positive and the patterns of p16INK4a expression were characterized to grade 1 (9 cases), grade 2 (15 cases) and grade 3 (32 cases). 1/6 of no-SIL (16.67%) was p16INK4a positive and classified as grade 3. p16INK4a expression in OSCC was found in 48% of HPV positive cases and 35.77% of HPV negative cases. No association between p16INK4a expression and HPV infection in OSCC. This result demonstrated that p16INK4a expression in OSCC was found in different patterns and not limited to HPV infection and suggested that p16INK4a expression may not be a perfect surrogate marker for HPV status in OSCC. 
ผู้เขียน
517070025-7 นาย ปิยะวุฒิ แสวงผล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0