2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development and regression of corpora lutea following single and double ovulation during estrous cycle in goats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th International Ruminant Reproduction Symposium (IRRS 2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัย โอบิฮิโระ (Obihiro University) 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Nikko Northland Obihiro 
     จังหวัด/รัฐ Obihiro, Hokkaido, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 สิงหาคม 2557 
     ถึง 29 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 606 
     Editors/edition/publisher JL Juengel, A Miyamoto, C Price, LP Reynolds, MF Smith and R Webb 
     บทคัดย่อ A main function of corpora lutea (CL) is to produce progesterone, which is required to establish and maintain pregnancy in domestic ruminants1. Luteal tissue provides an outstanding model for studying the critical factors necessary for normal tissue growth, regression, and function. However, little information is available for CL from double or multiple ovulation2. This study was carried out to evaluate and compare CL development and regression following single and double ovulation during the estrous cycle in goats. Nonpregnant goats (n = 32; n of single ovulation and double ovulation = 20 and 12), were randomly assigned to collect the CL. Samples of CL were collected by ovariectomy on d 3 (n = 5 and n = 3), 8 (n = 5 and n = 3), 13 (n = 5 and n = 3) and 18 (n = 5 and n = 3) of the estrous cycle for single and double ovulating goats, respectively. Tissue homogenates were analyzed for concentrations of DNA (mg/g tissue) using the diphenylamine procedure and for concentrations of protein using the Bradford protein assay. Detection of proliferating cell nuclear antigen and subsequent image analysis was performed to determine the rate of cell proliferation of luteal tissue, expressed as the labeling index (LI; proliferating cells as a percentage of total cells). The pattern of CL development and regression following single and double ovulation in goats rapidly was one of rapid growth during the early stage of the estrous cycle, after which it remained constant, and then decreased during luteal regression. The content of luteal DNA (an index of cellular hyperplasia) in single ovulating goats on d 8 were greater (P<0.05) than that of double ovulating goats (1.52 ± 0.12 vs.0.91 ± 0.11 mg/CL), but CL of single and double ovulating goats were not different on the remaining days. Protein:DNA ratios (an index of cellular hypertrophy) of CL were also similar across days of the estrous cycle between single and double ovulating goats. The LI of luteal cell across days of the estrous cycle in single ovulating goats was greater (P<0.05) than those of double ovulating goats, except on d 3, on which the LI of luteal cells in double ovulating goats was greater (P<0.05) than that of single ovulating goats (40.4 ± 1.4 vs. 31.8± 0.9%). In conclusion, development of luteal tissue in goats occurs rapidly during the early stage of the estrous cycle (d 3 to 8), and the rate of luteal cell proliferation differs between single and double ovulation. This study also highlights quantitation of DNA and protein concentrations that could be used to evaluate growth and regression of the CL from single and double ovulating goats.  
ผู้เขียน
527030006-6 นาย จิรัฐติ ธรรมศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547030004-2 น.ส. อารีย์ ไกรสูรย์
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0