2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Spatial variability of some important chemical properties of salt-affected soils in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012) “Driving together towards ASEAN Economic Community” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Khon kaen university 
     จังหวัด/รัฐ khon kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2555 
     ถึง 12 พฤษภาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 600-605 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Soil salinity is a major problem in agriculture in northeast Thailand. To cope with this problem, a reliable map of salt-affected soils is essential. The currently used map contains insufficient information because it was made mainly on the basis of the percentage of surface salt crust. Precise information on some important soil chemical properties including electrical conductivity of the saturation extract (ECe) and sodium adsorption ratio (SAR), as well as information on the salt-affected soil types (i.e., saline, sodic, and saline sodic) are undoubtedly required. The objectives of this study were to investigate, in areas of different degrees of salt-affected soils, (1) the variability and spatial correlation of ECe and SAR, and (2) the proportions of different salt-affected soil types. Attention was on the areas with > 50% of salt crusts (class 1), the areas with 10-50% of salt crusts (class 2) and the areas with 1-10% of salt crusts (class 3). Soil samples were taken from areas of every class at 0-15 cm. depth and analyzed for ECe and SAR in the laboratory. For each of these properties, descriptive statistics and geostatistics were applied to elucidate the variability and spatial correlation, respectively. For areas of every class of salt-affected soils, judging from the coefficient of variation (CV), generally the variations of ECe and SAR were very high. According to the geostatistical analyses, the spatial correlation of ECe and SAR were not explicit. Consequently, the proportions of different types of salt-affected soils were assessed in a geographic information system (GIS), using the “inverse distance weighting” (IDW) interpolation method and the “cross” operation available in the ILWIS software. The results revealed that, in areas of class 1 the soils were generally very strongly saline-strongly sodic. The predominant soils in areas of class 2 were normal to very strongly saline-moderately sodic. In areas of class 3, the soils were mainly normal to strongly saline-moderately sodic. Nonetheless, for the areas of classes 2 and 3, other types of salt-affected soils could also be found, but in much less extent. 
ผู้เขียน
537030026-1 น.ส. พรทิพย์ โพนตุแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0